10 december 2022

Is er ruimte om inwoners ‘groen’ te ondersteunen in de energiecrisis?

Het nieuwe college heeft een degelijke begroting neergelegd voor het komende jaar, waarin er ruimte is om tegenvallers op te vangen. Hierin is een positief resultaat van ruim 7 ton terug te vinden. Aan de andere kant zijn er onzekerheden, zoals de kosten voor jeugdzorg en een aangepaste uitkering uit het gemeentefonds, en ook sterk gestegen kosten door inflatie. Dan levert dit bedrag een gezonde buffer en dat is in de huidige tijd geen overbodige luxe.

Tegelijk vindt de SGP-fractie dat zo’n fors overschot ook aanleiding geeft om te kijken of er wat gedaan kan worden voor onze inwoners, als het gaat om verlaging van de energiekosten door verduurzaming. 

De SGP heeft daarom gezocht naar manieren om inwoners financieel te helpen bij verduurzaming van hun woning. Daarmee worden twee belangrijke onderwerpen samengevoegd: onze inwoners kunnen besparen op energieverbruik en kosten. Goed voor het milieu en de portemonnee!

Bij de behandeling van de begroting de afgelopen maand is een motie van de SGP aangenomen om te onderzoeken hoe dit kan worden gerealiseerd. De doelgroep betreft dan vooral inwoners die te veel verdienen voor de energietoeslag, maar wel geraakt worden door de sterk gestegen energieprijzen. De koppeling met het inkomen blijkt echter lastig uit te voeren.  

In de raad van 6 december heeft de SGP samen met Dorpsbelang Renswoude daarom een nieuwe motie ingediend. Hierin is verzocht om te komen met een programma om inwoners financieel te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. Deze motie is ook gesteund door CDA en CU. Het college gaat hiermee aan de slag en heeft zelf ook al plannen in deze richting. Daarbij wordt ook met de verduurzaming van huurwoningen de komende jaren vaart gemaakt.