21 januari 2022

Verkiezingsprogramma 2022 - Samen, betrouwbaar en toekomstgericht

 

Hieronder vindt u de samenvatting van ons verkiezingsprogramma. Benieuwd naar het volledige programma, klik dan hier.

Samen

Besturen vraagt om een heldere kijk op het samenleven in onze gemeenschap. Bij het besturen van de gemeente is daarom de vraag belangrijk: "wat kan bijdragen aan een goede ontwikkeling van de gemeente?" U moet zich als inwoner, als organisatie of bedrijf thuis voelen in Renswoude. Hier wil de SGP zich voor inzetten de komende jaren; samen met u!

De SGP is een partij met visie. Bij het besturen van de gemeente wordt blijvend aandacht geschonken aan waarden en normen. Die behoren tot de belangrijkste basisvoorwaarden, het cement, voor onze samenleving. De SGP ontleent de waarden en normen aan de Bijbel, Gods Woord. Daarin wordt een aantal richtlijnen gegeven voor de inrichting van het dagelijkse leven en de omgang met elkaar zoals kort samengevat in de Tien Geboden. Deze hebben het welzijn van iedereen op het oog.

Betrouwbaar

De SGP vindt het vormgeven van een betrouwbaar, herkenbaar en geloofwaardig bestuur voor de lokale gemeenschap, vanuit een principiële overtuiging, van grote waarde. Dat is nodig voor een goed functioneren van het gemeentebestuur. En omdat naar de stellige overtuiging van de SGP de overheid een instelling van God is, hechten we sterk aan de erkenning daarvan door het openen en sluiten van de raadsvergaderingen met een ambtsgebed.

Toekomstgericht

De SGP is stelt gemeentelijke samenwerking boven gemeentelijke herindeling, omdat het belang van de lokale gemeenschap voorop staat. Daarom zijn zaken zoals bijvoorbeeld het voeren van een correcte financiële huishouding en het anticiperen op ontwikkelingen vanuit onze omgeving en de landelijke overheid van groot belang. Ook aandacht voor jeugd en de zwakkeren in onze samenleving, toegang tot de woningmarkt, verdere ontwikkeling van bedrijventerreinen en het belang van een goed beleid voor het buitengebied zijn voor de SGP specifieke aandachtspunten. Daarnaast speelt uiteraard de klimaatverandering en de gevolgen voor onze gemeente, zoals energietransitie en energieneutraal bouwen, waar de komende periode verder beleid op ontwikkeld wordt. De SGP vindt dat dit doordacht en met verantwoordelijkheid naar bewoners, gebruikers en omgeving ingepast moet worden.

Dit vormt de basis voor het programma wat in dit document is beschreven. Het is naar onze vaste overtuiging goed voor de kwaliteit van samenleven in onze gemeente.

SGP fractie Renswoude

Henk van der Schoor

Henk Don

Jeroen Heijboer

Harmen Hardeman