7 maart 2023

Provinciale verkiezingen 2023

Op 15 maart worden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor de waterschappen, gehouden. Of het nu gaat om de uitvoering van het stikstofbeleid, als het gaat om ruimtelijke ordening en huisvesting in het algemeen, openbaar vervoer en veiligheid van het wegennet (Dorpstraat/N224), het plaatsen van windmolens voor de energietransitie: dit zijn de onderwerpen waar de provincie over gaat en besluiten -moet- nemen. 

De SGP heeft hier een mening over en werkt dagelijks aan constructieve oplossingen voor de hele provincie. Daarbij worden belangen afgewogen en verdedigd voor de inwoners van, en ondernemers
in onze provincie en is kennis van de lokale omstandigheden dan ook belangrijk. De SGP onderscheidt zich daarbij in de provincie door de inzet voor deze sector en is tegen gedwongen uitkoop of inperking van de vergunde rechten voor de agrarische sector. Daarnaast ziet de SGP de dreiging vanuit de provincie als het gaat om het gedwongen plaatsen van windmolens niet als de
oplossing voor energietransitie. Het beleid moet er juist op gericht zijn om verduurzaming te stimuleren en duidelijk in te zetten op alternatieven zoals zonne-energie. Om hierover in gesprek te gaan was de SGP de afgelopen weken opnieuw te vinden op tal van plekken in de provincie.

En alleen als u stemt kunt u mede richting geven aan wat er de komende jaren gebeurt in onze provincie. Vanuit Renswoude zijn er drie ervaren kandidaten
beschikbaar voor een SGP-zetel in de provinciale staten: Harmen
Hardeman, Henk van der Schoor en Dick Vlastuin.

Wist u overigens dat u met uw stem ook indirect invloed hebt op
de verkiezing van de Eerste Kamer? Uw stem telt dus 3 keer! En in
de huidige politieke verhouding tussen Tweede en Eerste kamer is
dat zeker interessant.

Daarom, er valt wat te kiezen! De SGP staat koersvast voor de belangen van onze provincie! U stemt toch ook?

Namens de SGP Renswoude.

Download flyer