13 juli 2021

College Renswoude afgeslankt

Het vasthouden door (inmiddels ex-) wethouder Van ‘t Foort van de CU aan het voorstel tot mogelijke plaatsing van extra hoge windmolens op de Emminkhuizerberg, en de (te) grote ambities wat betreft de RES waren duidelijk een brug te ver voor de gemeenteraad. Er is tijdens de raadsvergadering gevraagd gas terug te nemen en meer tijd voor onderling overleg en het creëren van draagvlak te nemen. De gevraagde uitbreiding van zoekgebieden voor het plaatsen van windmolens verkreeg niet de goedkeuring van een meerderheid in de raad.  Zeker ook nu steeds meer twijfels komen over gezondheidseffecten van deze windmolens bij direct aanwonenden is een pas op de plaats nodig. Overigens loopt bij 'Expertisepunt Windenergie en Gezondheid', een samenwerking tussen het RIVM en de GGD's, verder onderzoek naar die gezondheidseffecten. 

Naast wethouder was Van ’t Foort ook voorzitter van de stuurgroep Regionale Energie Strategie (RES) Food Valley. Omdat de gemeenteraad en de meerderheid van de coalitie niet meeging in het voorstel van het college, had dit volgens Van ‘t Foort ook gevolgen voor zijn positie in dit overlegorgaan. Hij vond die ongeloofwaardig en het ongewenst om het besluit van de gemeenteraad daar te verdedigen. Daarop heeft hij besloten zijn functie neer te leggen. 

Het college is dus in principe gevallen doordat één van de wethouders en de coalitiepartij CU zijn opgestapt. Om een nieuw college te vormen zou er mogelijk onderhandeld moeten worden en dat kost de nodige tijd en extra financiën. 

Gezien de huidige uitdagingen van de gemeente en de relatief korte tijd voor de verkiezingen is het de vraag of dit niet een verkeerde investering is. De SGP fractie vindt dat de gemeenteraad de verantwoordelijkheid draagt om het beste te zoeken voor ons dorp en denkt dat het, indien mogelijk, verdergaan met het overgebleven deel van het college het beste is. Daarom heeft de SGP fractie hiervoor een constructief voorstel gedaan gebaseerd op vertrouwen, verantwoordelijkheid en inzet. In de gemeenteraadsvergadering van 1 juli heeft de voltallige gemeenteraad mee hier ingestemd en gevraagd aan het nu kleinere college van B&W om de taken te herverdelen en tot de komende verkiezingen van begin 2022 door te gaan. Het college heeft dit opgepakt en gaat van de lopende dossiers bepalen welke urgent zijn en dus opgevolgd moeten worden in de komende periode.

De SGP fractie is blij met de unanieme steun voor dit voorstel door de gemeenteraad en de instemming van het college. Schouders eronder want samen kom je verder!