HomeNieuwsHoge prijs voor “behoud” gemeentehuis

Hoge prijs voor “behoud” gemeentehuis

Publicatiedatum: 7 mei 2020

 

Hoge prijs voor “behoud” gemeentehuis

De gemeenteraad heeft op 22 april een definitieve keuze gemaakt voor het nieuwe gemeentehuis. Het huidige gebouw wordt opgeknapt en uitgebreid met een nieuw gedeelte. De kosten hiervoor bedragen 4.094.000 euro. Exclusief inrichting! Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Een analyse. 

Volgens de coalitiepartijen CU, VVD en Dorpsbelang Renswoude is dit wat Renswoude wil. Een plan van het vorige college was om het gemeentehuis in het Dorpshart te vestigen. Met verkoop van het huidige gemeentehuis en de bibliotheek zou er destijds slechts 680.000 euro bijgelegd hoeven te worden voor een nieuw gemeentehuis in het Dorpshart. Gezien de vergeefse pogingen om genoeg winkels in het Dorpshart te krijgen en leek dit een prima oplossing. De raad besloot in oktober 2017 met tien stemmen voor en één tegen (CU) om ondernemers nog een laatste kans te geven om zich in het Dorpshart te vestigen. Als niemand zich zou melden voor 1 december, dan zou automatisch besloten zijn dat het gemeentehuis in het Dorpshart zou komen. 

En toen kwam het nepnieuws op gang. Als eerste waren daar de aanplakbiljetten van de CU (zie afbeelding 1). Hierop werd gesuggereerd dat er twee mogelijkheden waren op het Dorpshart: een mooi grasveld of een lelijk gemeentehuis van vier hoog. Een tweede gerucht was dat het gemeentehuis op het Dorpshart veel duurder zou zijn dan restauratie van het huidige gemeentehuis. Het derde bericht dat verspreid werd, was dat ons mooie monument gevaar zou lopen. Er ging zelfs een omroepinstallatie door de straten: “Behoud het gemeentehuis!”. Verder zouden er onoverkomelijke juridische problemen ontstaan door een gemeentehuis in het Dorpshart en werd geprobeerd de toenmalige wethouders van de Pol en Vlastuin in diskrediet te brengen. Dick Vlastuin: “Het spel werd niet fair gespeeld. Men stelde het algemeen belang niet voorop.” 

Geen wonder dat de inwoners massale protesten hadden tegen de plannen, en dat onder druk van de publieke opinie de besluitvorming werd uitgesteld. De verkiezingsuitslag van 2018 werd zwaar gestempeld door deze kwestie. Door de huidige coalitiepartijen wordt dit uitgelegd als een stem voor renovatie van het huidige gemeentehuis. 

Toch wilde men een nieuwe start maken in dit dossier. In een uitgebreid onderzoek werden maar liefst 23 mogelijke locaties onderzocht. Een van de conclusies van dat onderzoek was dat de kosten voor renovatie vergelijkbaar waren met de kosten voor een nieuw gemeentehuis op het Dorpshart. Het zou allebei richting de vier miljoen kosten. Ramingen uit 2017 kwamen nog uit op ruim twee miljoen voor renovatie. Vreemd genoeg was in dit onderzoek niet gesproken met de ontwikkelaar van het Dorpshart, Frank van Woerden Vastgoed. Op het moment dat de raad een locatie moest kiezen was bekend dat van Woerden nog steeds bereid was een gemeentehuis op het Dorpshart te zetten. Dit is door de SGP in de vergadering gemeld. Wel waren de bouwkosten gestegen naar 800.000 euro, exclusief inrichting. De meerderheid van de raad sloot haar ogen voor dit nieuws, men wilde dit niet serieus bespreken. 

Het zwakke verweer was gebaseerd op twee argumenten: qua prijs maakt het weinig uit en het Dorpshart is geen optie in verband met aanbestedingsregels. Allebei onjuist. Het gemeentehuis paste niet een-op-een binnen het contract met van Woerden, en daarom zou de gemeente het ontwikkelrecht over moeten nemen. De gemeenteraad heeft in november 2017 besloten dit te onderzoeken. Dat het qua prijs weinig uitmaakte was echt onzin. Voor de liefhebber volgt hier de complete berekening van de kosten. Die acht ton is een totaalprijs, daar moet je bij optellen de getaxeerde opbrengst van het oude gemeentehuis (640.000 euro) en de bibliotheek (250.000), want die panden ben je kwijt. De resulterende 1,7 miljoen moet je om het eerlijk te houden verminderen met de waarde van het nieuwe gemeentehuis, want dat is nieuw bezit. Daarmee ligt het eindbedrag rond de één miljoen. 

In juni 2019 ging het bedrag van vier miljoen circuleren, hoewel de coalitie niet echt open is over de kosten. De gemeenteraad nam het bedrag voor kennisgeving aan, er kon niet over gestemd worden. Bij de vaststelling van de begroting in oktober 2019 werd deze vier miljoen geraamd, met de opmerking dat het debat over dit bedrag later gevoerd zou worden. Er werd niet ingegaan op herhaalde verzoeken van de SGP om vooraf een plafondbudget te stellen. Wilde men tot elke prijs renovatie? 

Drie architecten gingen aan de slag. In het winnende ontwerp wordt de helft van het huidige gemeentehuis platgeschoven en vervangen door nieuwbouw in een stijl die doet denken aan een vroegere huishoudschool. Het monumentale deel wordt gerenoveerd. Totale kosten bedragen naar verwachting ruim vier miljoen euro, exclusief inrichting. Op 22 april hakte de gemeenteraad de knoop door: CDA en SGP waren tegen, CU, VVD en Dorpsbelang Renswoude voor. Het bedrag werd door de coalitie voor zoete koek geslikt, ondanks dat men eerder kwistig strooide met termen als “zuinig en zinnig”, “economisch meest verantwoord” en “het kan ook wel voor minder”. Zie onderstaande tekst uit het coalitieakkoord (afbeelding 2). Dit moeten de burgers van Renswoude samen gaan betalen.

Wilde Renswoude dit echt? Volgens ons is dit een veel te dure oplossing. Daarbij wordt de helft van het huidige gemeentehuis afgebroken en op het Dorpshart verrijst een gebouw van vier hoog met wellicht leegstand op de benedenverdieping. Dat grasveld kunt u dus vergeten, en misschien kunt u vast gaan sparen voor de volgende belastingaanslag. De kosten gaan de komende jaren echt omhoog! Er moet namelijk nog meer gerealiseerd worden dan alleen het gemeentehuis. Te denken valt aan nieuwbouw brandweerkazerne, fietspad Barneveldsestraat, nieuwbouw gemeentewerf en wegen buitengebied. En de financiële reserves zijn niet oneindig.

De SGP erkent de urgentie van een toekomstbestendig en veilig gemeentehuis voor iedereen. Een goede en prettige werkomgeving voor onze ambtenaren is noodzakelijk. Maar dan wel financieel verantwoord.

Zie renswoude.sgp.nl of afbeelding 3 en 4 voor het ontwerp van het nieuwe gemeentehuis en andere plaatjes. 

SGP Fractie Renswoude

 


 Afbeelding 1: aanplakbiljet CUAfbeelding 2: Afbeelding 3: plattegrond nieuw gemeentehuisAfbeelding 4: impressie nieuw gemeentehuis